2019 Fuji GT 500km Race: Starting Drivers

GT500 Class

23 – Ronnie Quintarelli
37 – Nick Cassidy
12 – Daiki Sasaki
16 – Hideki Mutoh
39 – Heikki Kovalainen
17 – Koudai Tsukakoshi
38 – Yuji Tachikawa
3 – Kohei Hirate
6 – Kenta Yamashita
8 – Takuya Izawa
36 – Yuhi Sekiguchi
1 – Naoki Yamamoto
24 – Mitsunori Takaboshi
19 – Sho Tsuboi
64 – Tadasuke Makino

GT300 Class

56 – Kazuki Hiramine
25 – Takamitsu Matsui
5 – Natsu Sakaguchi
11 – Hironobu Yasuda
360 – Takayuki Aoki
4 – Tatsuya Kataoka
55 – Shinichi Takagi
34 – Hiroki Otsu
7 – Tomonobu Fujii
88 – Yuya Motojima
61 – Takuto Iguchi
96 – Sena Sakaguchi
65 – Naoya Gamou
10 – Keishi Ishikawa
33 – Shawn Thong
2 – Hiroki Katoh
52 – Shigekazu Wakisaka
720 – Álex Palou
87 – André Couto
30 – Manabu Orido
21 – Richard Lyons
60 – Hiroki Yoshimoto
18 – Takashi Kobayashi
35 – Sean Walkinshaw
9 – Kyosuke Mineo
31 – Yuhki Nakayama
50 – Ryosei Yamashita
22 – Hisashi Wada
48 – Teruhiko Hamano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s