Tag Archives: starting drivers

2019 Suzuka GT 300km Race: Starting Drivers

GT500

 • 36 – Kazuki Nakajima
 • 37 – Ryo Hirakawa
 • 8 – Takuya Izawa
 • 12 – James Rossiter
 • 6 – Kenta Yamashita
 • 16 – Hideki Mutoh
 • 1 – Naoki Yamamoto
 • 17 – Bertrand Baguette
 • 39 – Heikki Kovalainen
 • 23 – Ronnie Quintarelli
 • 19 – Yuji Kunimoto
 • 3 – Kohei Hirate
 • 24 – Jann Mardenborough
 • 38 – Yuji Tachikawa
 • 64 – Narain Karthikeyan 🔰

GT300

 • 25 – Kimiya Sato
 • 96 – Morio Nitta
 • 5 – Yuya Hiraki
 • 61 – Hideki Yamauchi
 • 10 – Kazuki Hoshino
 • 4 – Tatsuya Kataoka
 • 34 – Ryo Michigami
 • 360 – Takayuki Aoki
 • 55 – Nirei Fukuzumi 🔰
 • 88 – Yuya Motojima
 • 21 – Richard Lyons
 • 11 – Hironobu Yasuda
 • 31 – Yuhki Nakayama
 • 720 – Seiji Ara
 • 33 – Marchy Lee 🔰
 • 2 – Hiroki Katoh
 • 30 – Manabu Orido
 • 87 – Tsubasa Takahashi 🔰
 • 7 – Tomonobu Fujii
 • 60 – Hiroki Yoshimoto
 • 56 – Sacha Fenestraz 🔰
 • 65 – Haruki Kurosawa
 • 18 – Kosuke Matsuura
 • 50 – Masaki Kano
 • 52 – Hiroki Yoshida
 • 35 – Sean Walkinshaw
 • 48 – Masaki Tanaka
 • 22 – Hisashi Wada
 • 9 – Naoki Yokomizo

2019 Okayama GT 300km Race: Starting Drivers

GT500 Class

23 – Ronnie Quintarelli
12 – Daiki Sasaki
1 – Naoki Yamamoto
17 – Koudai Tsukakoshi
8 – Takuya Izawa
24 – Mitsunori Takaboshi
37 – Nick Cassidy
3 – Frédéric Makowiecki
6 – Kazuya Oshima
19 – Sho Tsuboi
16 – Hideki Mutoh
38 – Yuji Tachikawa
64 – Tadasuke Makino
36 – Kazuki Nakajima
39 – Heikki Kovalainen

GT300 Class

55 – Shinichi Takagi
96 – Morio Nitta
52 – Shigekazu Wakisaka
65 – Haruki Kurosawa
25 – Kimiya Sato
5 – Yuya Hiraki
4 – Tatsuya Kataoka
56 – Kazuki Hiramine
61 – Hideki Yamauchi
11 – Hironobu Yasuda
10 – Kazuki Hoshino
60 – Hiroki Yoshimoto
34 – Ryo Michigami
88 – Takashi Kogure
33 – Marchy Lee (R)
2 – Hiroki Katoh
360 – Takayuki Aoki
18 – Kosuke Matsuura
7 – João Paulo de Oliveira
87 – André Couto
35 – Nattapong Horthongkum
9 – Naoki Yokomizo
21 – Richard Lyons
50 – Ryosei Yamashita
30 – Manabu Orido
48 – Masaki Tanaka
31 – Koki Saga
22 – Hisashi Wada
720 – Seiji Ara

Suzuka 1000km Starting Drivers by Grid Position

GT500

24 – João Paulo de Oliveira
19 – Yuhi Sekiguchi
17 – Takashi Kogure
64 – Bertrand Baguette
46 – Katsumasa Chiyo
100 – Takuya Izawa
12 – Jann Mardenborough
37 – Nick Cassidy
16 – Daisuke Nakajima
36 – James Rossiter
6 – Andrea Caldarelli
23 – Ronnie Quintarelli
38 – Yuji Tachikawa
1 – Heikki Kovalainen
8 – Tomoki Nojiri

GT300

25 – Kenta Yamashita
18 – Yuhki Nakayama
5 – Natsu Sakaguchi 🔰
4 – Tatsuya Kataoka
51 – Yuichi Nakayama
60 – Hiroki Yoshimoto
10 – Hiroki Yosida
61 – Hideki Yamauchi
65 – Haruki Kurosawa
33 – Tomonobu Fujii
88 – Manabu Orido
50 – Morio Nitta
21 – Masataka Yanagida
30 – Kota Sasaki
31 – Rintaro Kubo
3 – Mitsunori Takaboshi
2 – Hiroshi Hamaguchi
9 – Jono Lester 🔰
11 – Björn Wirdheim
87 – Kimiya Sato
52 – Shogo Mitsuyama
111 – Keishi Ishikawa 🔰
55 – Sean Walkinshaw 🔰
26 – Shinnosuke Yamada
7 – Seiji Ara
117 – Yuji Ide
360 – Takayuki Aoki
48 – Masaki Tanaka
22 – Hisashi Wada
35 – Nattavude Charoensukhawatana 🔰